360 Derece Sözel Yetkinlik Değerlendirme

Amaç: bu program ile 360 derece yetkinlik değerlendirme sürecinde yaşanabilecek değerlendirici sübjektifliğini azlatmak, somut örneklerle desteklenerek değerlendirilen çalışanın gelişim sürecine daha güçlü bir girdi oluşturmak amaçlanmaktadır. İkincil amacı da bu görüşmelerin düzenli yapılması halinde değerlendiren kişileri de yetkinlikler ve somut örnekler üzerine düşünerek objektif kriterler üzerine değerlendirme konusunda bilinçlendirmektir.

360 Derece Sözel Yetkinlik Değerlendirme Kimlere Uygulanabilir?

  • Uzman seviyedeki çalışanlara,
  • İlk kademe yönetim seviyesindeki çalışanlara,

Bu programın uygulanması önerilmektedir.

Görüşme Sayısı: Değerlendirilen herbir çalışan için direkt bağlı olduğu yöneticisi, en az 2 ekip arkadaşı, bağlı çalışanı varsa mümkünse en az iki çalışanı ve işbirliği içinde çalıştığı farklı bir departmandan  eş düzey bir çalışanla görüşme yapılması öneirlmektedir. Her kişiyle bir görüşme gerçekleştirilir.

Yer: Müşteri firmanın ofisi

Süreç İçeriği ve Kullanılan Araçlar:

  • Sürecin 360 derece yetkinlik değerlendirme anketi sonuçları sonrasında başlatılması önerilmektedir. Bu sayede görüşmelerde girdi olarak bu veriler de kullanılabilecektir. Değerlendirilen kişiye uygulanan mesleki kişilik envanteri varsa bunlar da girdi olarak kullanılabilecektir.
  • Görüşmelerde kimin hangi yetkinliği nasıl değerlendirdiği gizli tutulacaktır. Değerlendirilen kişiye de değerlediren kişileri belli etmeyecek şekilde raporlama yapılacaktır.
  • 360 derece sözel yetkinlik değerledirme görüşmelerini gerçekleştirirken STAR tekniği ile somut örnekler istenecek ve koçvari bir yaklaşımla yorumlar irdelenecektir. Bu sayede değerlendirici sübjektifliği ve varsayımları ortaya konulabilecektir.
  • Talep edilmesi halinde değerlendirilen kişiye geribildirim de verilebilecektir.