İşe Uyum Koçluğu

Amaç: Birçok şirket işe yeni başlayan çalışan bulunduğu ortama uyum sağlayana kadar çalışanın gerçek potansiyelinden faydalanamaz. Çalışanın duyduğu kaygı ne kadar çabuk azaltılır, ne kadar uyum sağlaması sağlanırsa o düzeyde verim alınmaya başlanacaktır. Kişinin ekip arkadaşları ve yöneticisi de  bu süreçten direkt olarak etkilenmektedirler. Kurumlar çeşitli oryantasyon programları ve kitlerle bu süreci hızlandırmaya çalışmaktadırlar. Ne var ki uyum sürecinde asıl sorumlu olan çalışanın kendisidir, çünkü tüm bireyler ve alışma süreçleri birbirinden farklıdır. Çalışan ne kadar hızlı bu sorumluluğun kendisinde olduğunu algılarsa ve zihniyetini olumlu bir tutumla değiştirip planlama yaparsa, kendi oryantasyon programını kendine göre tasarlarsa o kadar hızlı uyum sağlayacaktır.

Ne kadar deneyimli olursak olalım yeni bir işe başladığımızda konfor alanımızdan çıktığımız için belli düzeyde bir kaygı ve stres yaşarız. Kimimiz bu kaygıyı daha hızlı, kimimiz daha yavaş atlatırız. Bu kaygı işe başladığımız anda yeni ortamın dinamiklerini, yazılı olmayan ama hissedilen normları anlamaya çalışırken daha da artar. Bu uyum sürecinin hızlandırılması ve çalışanın kendisini yalnız hissetmeyerek eyleme geçmek konusunda cesaretlendirilmesini amaçlamaktadır. Zorunluluk olmamakla birlikte işe başlamadan bu koçluk sürecinin başlatılması önerilmektedir.

İşe Uyum Koçluğunu Kimler Alabilir?

  • Yeni mezun olmuş ve ilk defa bir şirkette işe başlayacaklar,
  • Deneyimli olup yeni bir şirkette işe başlayacak olanlar.
  • Şirket kıdemi 0-3 ay olan yeni çalışanlar,

“İşe Uyum Koçluğu”ndan faydalanabilirler.

Görüşme Sayısı ve Sıklığı: Toplam 7 görüşmeden oluşmaktadır.  Görüşme sıklığı sürecin en başında kesinleştirilmek suretiyle ve danışanın beklentisine uygun olarak haftada bir ya da iki haftada bir olarak belirlenebilir.

Yer: Stateras Yetenek ve Kariyer Gelişim Merkezi Ofisi ( Kadıköy )

Süreç Adımları:

  •  1. Görüşme: Tanışma ve Süreç Anlatımı  ( Ücretsiz ) – 1,5 saat
  • 2.-3. Görüşme: Kişisel Farkındalık  Görüşmeleri (Değerler,Güçlü Yanlar, İç Sabotajcı vb.) – Her görüşme 2 saat
  • 3.-6. Görüşme Arasında: Hedeflere Yönelik Koçluk Görüşmeleri – Her görüşme 1 saat
  • 7. Görüşme: Kutlama ve Süreci Sonlandırma (Ücretsiz) – 1 saat

*Şirket isterse 6. Görüşme sonrasında kişinin yöneticisinin de olduğu bir görüşme organize edilerek çalışanın değerlendirmesi de alınabilir.