Kariyer Değişim Danışmanlığı

Amaç: Kurumsal hayatta devam etmek isteyen ve farklı kurum arayışlarına giren, ancak bu süreçte nasıl ilerlemesi gerektiğini bilmeyen bireylere yönelik bir çalışmadır. Uygulamanın amacı danışana önemli noktalarda kendisi ile farkındalık kazandırmak, başvuru kanalları ve CV yazımı hakkında bilgilendirmek ve mülakatlara hazırlayarak iş arama süreçlerine destek vermektir.

Kariyer Değişim Danışmanlığından Kimler Faydalanabilir?

  • İş arayışında olan ancak henüz bir fırsat yakalayamamış kişiler,
  • İş arayışına girmek üzere olan ve ne yapması gerektiğini bilmeyenler,
  • Uzun yıllar aynı işyerinde çalıştığı için iş arama sürecinden uzak kalmış kişiler,
  • Üniversitelerden yeni mezun olmuş ve iş arama sürecine başlayacak olan kişiler.

Görüşme Sayısı ve Sıklığı: Toplam 6 görüşmeden oluşmaktadır.  Görüşme sıklığı sürecin en başında kesinleştirilmek suretiyle ve danışanın beklentisine uygun olarak haftada bir ya da iki haftada bir olarak belirlenebilir.

Çalışma Şekli: Sadece danışan ve danışmanın olduğu bireysel bir çalışmadır.

Yer: Stateras Yetenek ve Kariyer Gelişim Merkezi Ofisi ( Kadıköy )

 

Süreç Adımları:

  1. Görüşme: Tanışma, Mesleki Kişilik  Envanteri Geribildirimi , Güçlü Yanlar – 1,5 saat
  2. Görüşme:  Değerler ve İç Sabotajcılarımız – 1,5 saat
  3. Görüşme: Danışanın Kariyer Beklentileri üzerine konuşma ve başvuru kanallarından bahsetme – 2 saat
  4. Görüşme: Bir önceki göşmede tasarlanan eylemler üzerine konuşma, CV oluşturulması – 1 saat
  5. Görüşme: Mülakat Simülasyonu 1 ve Geribildirimi – 1,5 saat
  6. Görüşme: Mülakat Simülasyonu 2 ve Geribildirimi – 1,5 saat