Mesleki Kişilik Envanteri Geribildirimi

Amaç: Danışanların kendi güçlü yönlerinin daha kesin bir şekilde farkında varmalarını sağlamak, kendilerinden farklı düşünen insanların bakış açılarını ve onlar hakkında neler düşünebileceklerini kavramak ve süreç sonrasında güçlü yönlerini 3. taraflarla paylaşırken Türkiye normuna göre şekillendirilmiş objektif bir araçla desteklemelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu süreçte uygulanacak olan envanterler danışanın da  tercihine göre işbirliği içinde çalıştığımız tedarikçi firmalardan temin edilecektir.  Bu firmalar SHL firmasına ait OPQ, Assess firmasına ait NEO-PR ya da L’Equipe Danışmanlık firması aracılığıyla Thomas Kişilik envanteri olabilecektir.

Mesleki Kişilik Envanteri Geribildiriminden Kimler Faydalanabilir?

  • 18 yaşını doldurmuş bireyler,
  • Güçlü yönlerini keşfetmek isteyen bireyler,
  • Mülakatlara girecek olup, bu bilgiyle ellerindeki veriyi güçlendirmek isteyenler,
  • Güçlü yönlerini keşfetmek, bu konuda geribildirim almak isteyen üniversite öğrencileri,

“Mesleki Kişilik Envanteri Geribildirimi”nden faydalanabilirler.

Görüşme Sayısı ve Sıklığı: 1 görüşmeden oluşmaktadır.  (1,5 saat)

Çalışma Şekli: Sadece danışan ve danışmanın olduğu bireysel bir çalışmadır.

Yer: Stateras Yetenek ve Kariyer Gelişim Merkezi Ofisi ( Kadıköy )