Yöneticiler İçin Geribildirim Görüşmesi Simülasyonu ve Geribildirimi

Amaç: Yöneticilerin aldıkları geribildirim eğitiminde öğrendiklerini çalışanlarına uygulamadan  önce pratik  ederek ve görüşme ile ilgili geribildirim alarak bireysel deneyim kazanımlarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Rutin geribildirim görüşmelerine hazırlık kadar zor çalışanlara verilmesi gereken zor geribildirimlere hazırlık olarak kullanılmaktadır.  Talep edilmesi halinde aynı uygulama Kariyer ve Gelişim Planlama görüşmeleri için de uygulanabilir.

Yöneticiler İçin Geribildirim Görüşmesi Simülasyonundan Kimler Faydalanabilir?

İlk kademe veya Orta kademe yönetici olup

  • Çalışanları ile görüşmeden önce hazırlık yapmak isteyenler,
  • Geribildirim eğitiminde öğrendiklerini deneyimlemek isteyenler,
  • Geribildirim görüşmelerinde yarattıkları izlenim, etkin yaptıkları konular ve neyin daha iyi olabileceği ile ilgili geribildirim almak isteyenler,
  • Zor bir çalışana geribildirim vermek durumunda olanlar,
  • Bağlı çalışanı olmayan ancak geribildirim görüşmeleri konusunda kendini geliştirmek isteyenler,

“Yöneticiler İçin Geribildirim Görüşmesi Simülasyonu”  hizmetinden faydalanabilirler.

Görüşme Sayısı ve Sıklığı: En az bir en fazla 3 görüşme gerçekleştirilmektedir. Görüşme sayısı danışanın ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillenir. Görüşmelerin herbiri 2 saat sürmektedir.

Yer: Stateras Yetenek ve Kariyer Gelişim Merkezi Ofisi ( Kadıköy )

Süreç İçeriği:

  • Geribildirim Görüşme Simülasyonu Hazırlık: Yöneticiden kendisine bağlı bir çalışan ile ilgili detaylı bilgi alınır ve o role hazırlanılır. Yönetici dilerse gerçek bir geribildirim görüşmesinin kaydını getirebilir ve bunun üzerinden geribildirim de alabilir. Bu durumda görüşme yapılan kişinin yazılı onayının alınması önemlidir.
  • Geribildirim Görüşme Simülasyonu: Danışman bilgi alınan çalışan rolünü üstlenir ve geribildirim görüşmesi bir role-play ile deneyimlenir. Danışman yöneticinin süreci yönlendirmesi sonucu oluşan hislerine göre duygularını belirtir ve karşılık verir. Sürecin rol yapmaktan öte gerçek duygu durumları üzerinden ilerlenmesine özen gösterilir.
  • Geribildirim: Role-Play esnasında yöneticinin etkin yaptığı ve daha etkin yapabileceği noktalarla, beden dilindeki değişimlerle, yarattığı imajla ve karşı tarafta yarattığı duygularla ilgili geribildirim verilir.