Değerlendirme Merkezi Uygulaması Hazırlık Koçluğu Nedir?

Günümüzde birçok şirket çalışanlarının hepsini yetenek olarak görmeye ve gelişimlerine önem vermeye başladı. Gelişim alanlarını belirleme ve/veya bir üst pozisyonlar için potansiyel olabilecek çalışanların belirlenmesinde  “Değerlendirme Merkezi Uygulaması” adı verilen araç yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu araçla farklı vakalar aracılığıyla çalışan karmaşık durumlarla yüzleşeceği, zaman baskısı olan bir iş günü simülasyonuna tabi tutulur. Burada doğalında sergilediği yetkinlikleri gözlemlenerek çalışana geribildirimde bulunur.  Gelişim amaçlı “Değerlendirme Merkezi Uygulamalarında” bir sorun yaşanmazken potansiyel tespit amaçlı yapılan çalışmalarda bir süre sonra çalışanların stres yaşamaya başladıkları ve ikinci girişlerinde kaygı düzeylerinin arttığı, bu girişte de beklenen sonuçları almazlarsa umutsuzluğa kapıldıkları gözlemlenmektedir. Değerlendirme Merkezi Uygulamasına Hazırlık Koçluğu ile danışanlar hep şirketin yetkinlikleri kapsamında bir koçluk süreci deneyimlerler hem de uygulama esnasındaki streslerini, kaygılarını yönetme üzerine koçluk alabilirler. Amaç süreçte başarılı olmak ya da deneyim paylaşımı değildir. Kişinin kendini hazır hissetmesi için nelere ihtiyacı olduğunu keşfetmesi, geliştirmesi gereken yetkinlikler varsa bunlar üzerine çalışılmasını ve bunlarla ilgili eylem planları oluşturmasını içermektedir. Süreç ayrıca duygu durumu itibariyle kendini sürece hazırlamasını da içermektedir.

Değerlendirme Merkezi Koçluğunu Kimler Alabilir?

  • İlk defa Değerlendirme Merkezi Uygulamasına katılacak olanlar,
  • Daha önce bu sürece katılmış olup daha iyi bir performans için ikinci kere girecek olanlar,
  • Şirketin Değerlendirme Merkezi Uygulaması ile irdelediği yetkinlerden bir ya da daha fazlasında gelişim isteği olanlar,
  • Değerlendirme Merkezi Uygulaması öncesinde kaygı ve stresini azaltmak isteyenler,

“Değerlendirme Merkezi Koçluğu”ndan faydalanabilirler.

Görüşme Sayısı ve Sıklığı: Toplam 13 görüşmeden oluşmaktadır.  Görüşme sıklığı sürecin en başında kesinleştirilmek suretiyle ve danışanın beklentisine uygun olarak haftada bir ya da iki haftada bir olarak belirlenebilir.

Yer: Stateras Yetenek ve Kariyer Gelişim Merkezi Ofisi ( Kadıköy )

Süreç Adımları:

  • 1. Görüşme: Tanışma ve Süreç Anlatımı  ( Ücretsiz ) – 1,5 saat
  • 2.-6. Görüşme Arasında: Kişisel Farkındalık  Görüşmeleri (Değerler, Güçlü Yanlar, Yaşam Amacı vb.) – Her görüşme 2 saat
  • 7.-12. Görüşme Arasında: DM Sürecine Yönelik Hedeflere Yönelik Koçluk Görüşmeleri – Her görüşme 1 saat
  • 13. Görüşme: Kutlama ve Süreci Sonlandırma (Ücretsiz) – 1 saat