Fasilitasyon ve Workshop Moderatörlüğü

Amaç: Bu program ile kurumların kendi içlerinde düzenledikleri beyin fırtınası, grup çalışması ya da çalıştayların belli teknikler uygulanarak  yönetilmesi, odaklı bir çalışma yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Hangi organizasyonlarda Fasilitasyon ya da Workshop Moderatörlüğü Hizmeti Alınabilir?

  • Çalışan Bağlılığı Anket sonuçları sonrasında fokus grup çalışmalarında,
  • Çalışan Bağlılığı Anket sonuçları sonrasında çalışan grupları ile aksiyon planı oluşturulma çalıştaylarında,
  • Departman ya da şirket bütününü kapsamında beyin fırtınası gerektiren çalışmalarda,
  • Üst düzey yöneticilerin bütün çalışanların sesini duymak istedikleri durumlarda
  • Panellerde
  • Üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalarda

bu hizmetimizden faydalanılabilir.

Yer: Müşteri firmanın organize ettiği lokasyonda gerçekleştirilir.

Süreçte Kullanılan Teknikler:

Panel harici organizasyonlarda,  toplantının ya da çalıştayın amacına, elde edilmek istenen çıktısına bağlı olarak tasarlanmak üzere;

  • ORSC – İlişki Sistemleri Koçluğu Teknikleri
  • Problem Çözme Teknikleri
  • Karar Verme Teknikleri
  • Yaratıcı Drama Teknikleri kullanılabilir.

Hangi aracın kullanılacağı müşteri firma ile birlikte belirlenir.