Gelişim Planlama Görüşmeleri

Amaç: Firma yöneticilerinin ya da İnsan Kaynakları yetkililerinin çalışanlarla birebir görüşerek gelişim planlama görüşmesi yapamadığı durumlarda onları temsilen görüşmelerin gerçekleştirilmesi ve gelişim planlama sürecine destek olunması hedeflenmektedir. Sürecin yönetici ve İnsan Kaynakları tarafından yürütüldüğü şirketlerde ise ön hazırlık görüşmesi olarak çalışanla gerçekleştirilebilir.

Gelişim Planlama Görüşmelerinden Kimler Faydalanabilir?

  • Sorumlu ve Uzman seviyesindeki çalışanlar,
  • İlk kademe yönetimde yer alan çalışanlar,

kapsamında bu hizmetimizden faydalanılması önerilmektedir.

Görüşme Sayısı ve Sıklığı: Her çalışanla bir görüşme gerçekleştirilir. (1,5 saat)

Yer: Müşteri firmanın ofisi

Görüşme İçeriği:

Çalışan ile yapılacak görüşme öncesinde şirket yetkinlikleri, danışanın gelişim planına eklenmesi beklenen teknik bilgi ve yetkinliklerin, güçlü alanlarının, farklı araçlarla çalışana yönelik değerlendirmeler varsa bunların İnsan Kaynakları Departamanından temin edilir.  Çalışana ayrılacak eğitim bütçesi ve şirket gelişim kaynakları hakkında bilgi alınması da süreci destekleyen unsurlardır.

 

  • Çalışanın Kariyer Bekletisinin öğrenilmesi,
  • Çalışanın bu kariyer beklentisi ve elimizdeki değerlendirme araçları çıktıları doğrultusunda SWOT analizinin çıkartılması,
  • Gelişim alanları ve tehditler üzerine yetkinliklerle de bağlantı kurularak çalışanda içgörü oluşturulması,
  • İçgörü sonrası bu gelişim alanlarından hangilerine eğileceği ile ilgili mutabık kalınması
  • Mutabık kalınan gelişim alanlarına yönelik gelişim faaliyetlerinin ve gelişim göstergelerinin tasarlanması,
  • Takip sistematiğinin oluşturulması.