Belli bir odak konu doğrultusunda en az üç ya da daha fazla modül eğitiminin birleşmesinden oluşan toplu eğitimlerdir. Müşteri firmanın seçeceği modül eğitimlerden yine kendilerinin belirleyeceği bir konseptte firmaya özel çatı eğitimler de tasarlanabilmektedir.

Avantajı: Katılımcıların birçok farklı konuda daha kısa sürede yüzeysel, kompakt bir biçimde bilgi edinmesini sağlar. Her katılımcının farklı ihtiyaç ve beklentileri olduğundan işlenen konular arasından kendisine uygun olan bir başlık bulma ihtimali yükselmektedir.

Etkili İletişim

Amaç: Rekabetin ve belirsizliklerin arttığı günümüzde ortak hedeflere koşan çalışanların işbirliği içinde çalışabilmeleri, takım çalışmasına yatkınlıkları ve esneyebilir olmaları en önemli yetkinlikler haline gelmeye başladı. Bütün bu yetkinliklerin en temelinde ise çalışmanın diğer tarafındaki kişileri doğru anlayabilmek, kendimizi de doğru ifade ederek etki yaratabilmek geliyor. Bu eğitim ile kişinin kendinisinin ve çevresinin farkına varırken, bu farkındalığını doğru aktararak etki ve iletişimde bağlılık yaratabilmesine fırsat yaratacak tekniklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

Eğitim 2 ana bölümden oluşmaktadır.

 1. Bölüm: Kişisel Farkındalık – 3 gün
 • İletişim nedir, neden önemlidir?
 • Kendimizi ve çevremizi tanıyalım
  • Etkin dinleme ve soru sorma teknikleri
  • Değerler
  • Güçlü Yanlar
  • Zihniyetler
  • Sosyal Stiller
  • Öğrenme Stilleri
  • Uygulama ve Vaka Çalışmaları
 1. Bölüm: Etkin İfade – 2 gün
 • Etkin ifade nedir?
 • Etkili ifadenin temel unsurları
 • Ebeveyn-Yetişkin-Çocuk iletileri
 • Beden-Söz-Düşünce üçgeni
 • Takdir
 • Varsayımlar
 • 3K modeli
 • Geçmiş-Şimdi-Gelecek dengesi
 • Grup Çalışması
 • Role-Play

Eğitimin Hedef Kitlesi:

Sorumlu/Uzman Seviyesi, Mavi Yaka Çalışanlar, Mağaza Çalışanları, İlk Kademe Yönetim

Süre: Toplam 5 gün

Yer: Müşteri firmanın organize edeceği lokasyonda gerçekleşecektir.

Katılımcı Sayısı: En az 8, en fazla 12 kişi ile sınırlıdır.

Kendimi Keşfediyorum

Amaç: Bireyin kendini ve çevresini daha iyi tanımasını, bu sayede empati kurma becerisinin arttırılmasını, yaşadığı olayların kendi seçimleri ve yarattığı senaryoların ürünü olduğunu fark edip seçimlerinin sorumluluğunu arttırması, yetişkinde kalma becerisinin arttırılmasına yönelik bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği:

 • Kendimizi ve çevremizi tanımamız neden önemlidir?
 • Kendimizi ve çevremizi tanıyalım
  • Etkin dinleme ve soru sorma teknikleri
  • Değerler
  • Güçlü Yanlar
  • Zihniyetler
  • Sosyal Stiller
  • Öğrenme Stilleri
  • Uygulama ve Vaka Çalışmaları

Eğitimin Hedef Kitlesi:

Sorumlu/Uzman Seviyesi, Mavi Yaka Çalışanlar, Mağaza Çalışanları, İlk Kademe Yönetim

Süre: Toplam 3 gün

Yer: Müşteri firmanın organize edeceği lokasyonda gerçekleşecektir.

Katılımcı Sayısı: En az 8, en fazla 12 kişi ile sınırlıdır.