Mesleki Kişilik Envanteri Geribildirimi

Amaç: Bu program ile müşteri firmanın çalışanlarına uyguladığı mesleki kişilik envanterlerinin sözel olarak geribildiriminin verilmesi ve çalışanla bireysel iletişimde olunarak davranışlarının nedenlerinin öğrenilmesi, çalışanda güçlü yönleri ve gelişim alanları ile ilgili farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.  Çalışan bu geribildirim ile ayrıca kendilerinden farklı düşünen insanların bakış açılarını ve o profillerin kendileri hakkında neler düşünebileceklerini de kavrayabileceklerdir. Bu süreçte SHL-OPQ , Assess Neo PR veya Thomas Mesleki kişilik envanterlerinin geribildirimi verilmektedir.

Görüşme Sayısı ve Sıklığı: 1 görüşmeden oluşmaktadır.  (1,5 saat)

Yer: Müşteri firmanın ofisi