Modül Eğitimler

Belli bir konunun derinlemesine işlendiği ve sadece o konu üzerine odaklanılan tek günlük eğitim programlarıdır. Müşteri firmanın talep etmesi halinde ayrı bir günde yarım günlük takip toplantısı da eklenebilir.

Avantajı: Katılımcıların istenilen konuya odaklanabilme fırsatı, konular arasında dağılmamaları ve eğitim sonrası sindirmek için vakit kalmasından dolayı deneyimleme kısmında da odaklanabilme imkanı sunmaktadır. Müşteri firma modül eğitim sonrasında ilgili konuyu destekleyecek şirket içi aktivitelerle eğitim kapsamındaki konunun deneyimlenmesine fırsat yaratabilir, öğrenme sürecini keyifli hale getirme fırsatını yakalayabilir.

Kurum açısından da zaman ve maliyet anlamında daha çok katılımcıya fırsat sunma avantajı yaratmaktadır.

Etkili Dinleme ve Soru Sorma Teknikleri:

Amaç: Kurumlarda ve özel yaşamlarımızda birçok sorunun kaynağında birbirimizi yeterince dinlemememiz ve hep kendimizi anlatmaya, anlaşılmaya odaklı oluşumuz yatmaktadır. Bu program ile kendi gündemimizi bir süreliğine park edip, odaklı dinleyebilmeye ve karşımızdaki kişiyi daha doğru anlayıp empatiyi arttırmaya yönelik tekniklerin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 • Etkin dinleme neden önemlidir?
 • Etkili dinlemeyi etkileyen engeller
 • Olumsuz dinleme alışkanlıkları
 • Etkili dinleme teknikleri
  • Dinleme Seviyeleri
  • Tamamlayıcı unsurlar (Yansıtma, Özetleme vb.)
  • Etkili dinleme alışkanlıkları
 • Etkili soru sormanın önemi
 • Etkili soru sorma teknikleri
 • Uygulamalar: Role-Play, ikili ve grupla yapılan çalışmalar, yaratıcı drama uygulamaları
 • Etkin dinleme ve etkin soru sorma yetkinliklerini geliştirmeye yönelik bireysel gelişim planı ve takip sistematiği oluşturulması

Eğitimin Hedef Kitlesi:

Sorumlu/Uzman Seviyesi, Mavi Yaka Çalışanlar, Mağaza Çalışanları, İlk Kademe Yönetim

Süre: 1 gün

Yer: Müşteri firmanın organize edeceği lokasyonda gerçekleşecektir.

Katılımcı Sayısı: En az 8, en fazla 12 kişi ile sınırlıdır.

Ben Kimim?

Amaç: Çalışanların en temel düzeyde kişisel farkındalıklarını arttırmaya yönelik bir eğitim programıdır. Katılımcılar kendilerini tanırken çevrelerini de daha iyi anlamaya başlayacakları tekniklerin, bilgilerin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 • Kendimizi tanımak, maskelerden kurtulmak
 • Değerlerim
  • Değerler nedir, neden önemlidir?
  • Kendi değerlerimi keşfetme
  • Demo uygulama
  • Bir başkasının değerini keşfetme
 • Güçlü Yanlarım
  • Güçlü Yan ne demektir, neden önemlidir?
  • Kendi güçlü yanlarımı keşfetme
  • Demo uygulama
  • Bir başkasının güçlü yanlarını keşfetme
 • Yaşam Amacı
 • Öğrenen-Yargılayan Zihniyet Yapısı
 • Değerler, güçlü Yanlar ve Zihniyetler günlük yaşamımızda nasıl ortaya çıkar, nasıl kullanılır?
 • Uygulamalar: Vaka çalışmaları, ikili çalışmalar, demolar, grup çalışmaları, bireysel çalışmalar
 • Öğrenilen konuları daha fazla hayatıma katma ve farkınlıkla yaşama konusunda bireysel gelişim planı oluşturulması

Eğitimin Hedef Kitlesi:

Sorumlu/Uzman Seviyesi, Mavi Yaka Çalışanlar, Mağaza Çalışanları, İlk Kademe Yönetim

Süre: 1 gün

Yer: Müşteri firmanın organize edeceği lokasyonda gerçekleşecektir.

Katılımcı Sayısı: En az 8, en fazla 12 kişi ile sınırlıdır.

Benlik Analizi

Amaç: Katılımcıların çocukluk döneminde zihinlerine işlenen kayıtları ve bunlar doğrultusunda oluşan inançların, düşünce kalıplarının yarattığı senaryolarının hayatlarını nasıl etkilediğini fark etmeleri ve bunlarla başetme tekniklerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 • Benlik durumu kavramları
  • Benlik durumu nedir?
  • Benlik durumu türleri: Ebeveyn, Çocuk, Yetişkin
  • Hangi benlik durumunu kullanıyorum?
 • Fonksiyonel Analiz
  • Paralel ve kesişen iletiler
  • Transaksiyon Örnekleri
 • Hayat Denen Oyun
  • Yaşam Pozisyonları
  • Senaryolarımız
 • Senaryoyu Nasıl Bozarız?

Eğitimin Hedef Kitlesi:

Sorumlu/Uzman Seviyesi, Mavi Yaka Çalışanlar, Mağaza Çalışanları,  İlk Kademe Yönetim

Süre: 1 gün

Yer: Müşteri firmanın organize edeceği lokasyonda gerçekleşecektir.

Katılımcı Sayısı: En az 8, en fazla 12 kişi ile sınırlıdır.

Etkin İfade

Amaç: Günümüzde bilgiye hızlıca ulaşılmaktadır. Fark yaratan bilmek değil bildiklerimizi etkin bir şekilde ifade edebilmektir. Kendimizi ve çevremizi en iyi şekilde anlayabilsek bile karşı tarafın bizi anladığı kadarızdır. Bu eğitim programı ile katılımcıların kendilerini akıllarından geçene en yakın şekilde karşı tarafa aktarabilmeleri ve etki yaratabilmeleri için gerekli tekniklerin paaylaşılması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 • Etkin ifade neden önemlidir?
 • Etkin ifadenin temel unsurları
 • Ebeveyn-yetişkin-çocuk iletileri
 • Beden-Söz-Düşünce Üçgeni
 • Takdir
 • Varsayımlar
 • 3K Modeli
 • Geçmiş-Gelecek-Şimdi Dengesi
 • Grup Çalışması
 • Role-Play

Eğitimin Hedef Kitlesi:

Sorumlu/Uzman Seviyesi,  Mağaza Çalışanları,  İlk Kademe Yönetim

Süre: 1 gün

Yer: Müşteri firmanın organize edeceği lokasyonda gerçekleşecektir.

Katılımcı Sayısı: En az 8, en fazla 12 kişi ile sınırlıdır.

Sosyal Stiller

Amaç: Katılımcıların kendilerinin ve çevrelerindeki kişilerin davranış stillerini, davranışlarını tetikleyen temel ihtiyaçlarını fark etmelerini, etraflarına olan empatilerini arttırmalarını ve tüm stilleri kendi içlerinde dengeleyerek potansiyellerini ortaya çıkartmaları yolunda bilgi paylaşımını hedeflemektedir.

Eğitim İçeriği:

 • Sosyal stil nedir, iletişimde neden önemlidir?
 • 4 ana sosyal stil ve motivasyon kaynakları
 • Farklı stillerin güçlü yanları
 • Farklı stillerin gölge yanları
 • Farklı bir sosyal stili ikna etmek için ne yapmalıyız?
 • Ben hangi stilim?
 • Bilgeliğe yolculuk – bireysel dengeyi yaratmak- Clinton Siddle Modeli
 • Uygulamalar: Bireysel içgörü çalışması, vaka çalışması, grup çalışması, yaratıcı drama uygulaması
 • Kendi içimde sosyal stilleri dengelemek ve etrafımdaki farklı stillerle daha etkin iletişim kurmak için bireysel gelişim planı oluşturulması

Eğitimin Hedef Kitlesi:

Sorumlu/Uzman Seviyesi, Mavi Yaka Çalışanlar, Mağaza Çalışanları,  İlk Kademe Yönetim

Süre: 1 gün

Yer: Müşteri firmanın organize edeceği lokasyonda gerçekleşecektir.

Katılımcı Sayısı: En az 8, en fazla 12 kişi ile sınırlıdır.

Sunum Becerileri

Amaç: Çalışanların sunum performanslarının arttırılması ve daha etkili sunumlar gerçekleştirebilmelerine yönelik tekniklerin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 • İyi bir sunumcunun olmazsa olmazları
 • Sunum öncesi hazırlık süreci
  • Diyafram Nefesi
  • Araştırma ( Veri+Katılımcı Beklentisi)
  • Konsept ve hedef kitle çalışması
  • Sunumun aktarım tasarımı
  • Provanın Önemi
 • Sunumda etkin beden dili kullanımı
  • Mimikler
  • Ses, tonlama
  • Duruş
 • Sunumda tamamlayıcı kaynaklar
 • Katılımcı profilleri ve uygun cevaplama teknikleri
 • Sunum heyecanını yönetmek
 • Uygulamalar: Sunum uygulamaları, beden dili uygulamaları, diyafram nefesi uygulamaları
 • Etkin sunum yapabilme konusunda bireysel gelişim planı oluşturulması

Eğitimin Hedef Kitlesi:

Sunum yapan Sorumlu/Uzman Seviyesi,  İlk Kademe Yönetim

Süre: 1 gün

Yer: Müşteri firmanın organize edeceği lokasyonda gerçekleşecektir.

Katılımcı Sayısı: Eğitimde yoğun olarak sunum egzersizleri yaptırılacağından eğitim en fazla 8 kişi ile sınırlıdır.

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

Amaç: Doğru kişiyi doğru işe almak yetenek yönetimi sürecinin ilk ve en önemli basamaklarından bir tanesidir. Doğru işe alım yapmanın dışında mülakat esnasında aday üzerinde bıraktığımız profesyonel etki      “ İşveren Markası” imajımızı da direkt olarak etkileyen unsurlardan bir tanesidir. Bu eğitim ile mülakat yapan kişilere en doğru tekniklerin öğretilmesi ve işe alımlarda uygun olmayan adayların seçilme riskini azaltmak amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 • Yetkinlik nedir?
 • Yetkinlik bazlı mülakat nedir, neden önemlidir?
 • Yetkinlik bazlı mülakat öncesi hazırlık süreci
  • Yetkinliklerin belirlenmesi
  • CV tarama
  • CV inceleme
  • Süreç akışının tasarlanması
 • Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri – STAR tekniği
 • Doğru mülakat akışı
 • Değerlendirme süreci
 • Sıkça yapılan hatalar
 • Tamamlayıcı araçlar
 • Role-Play
 • Uygulamalar: Role-Play, grup çalışması, demo

Eğitimin Hedef Kitlesi:

Mülakata giren İnsan Kaynakları ya da farklı fonksiyonlardan tüm seviye çalışanlar

Süre: 1 gün

Yer: Müşteri firmanın organize edeceği lokasyonda gerçekleşecektir.