Liderlik Eğitimleri

Çatı eğitimlerinin içeriklerinden oluşan, liderlik becerilerine yönelik ek modüllerle güçlendirilmiş bir program olup katılımcıların ekip yönetiminde koçluk becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Avantajı: Katılımcıların birçok farklı konuda daha kısa sürede kompakt bir biçimde bilgi edinmesini sağlar. Her katılımcının farklı ihtiyaç ve beklentileri olduğundan işlenen konular arasından kendisine uygun olan bir başlık bulma ihtimali yükselmektedir. Program sonundaki süpervizyon çalışması ile teknik olarak öğrenilen bilgilerin gerçek hayattaki uygulaması üzerinden öğrenme derinleştirilmektedir.

Amaç: Güçlü bir lider olma yolunda koçluk yetkinliklerinin kullanılması önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu eğitimler katılımcılara koçluk yetkinliklerini, araçları öğretilmekte ve bu araçların günlük işleyişte iş yönetimi ile birlikte nasıl hayata geçirilecebileceğine dair pratik bilgiler sunulmaktadır. Vaka çalışmaları ile soyut gelen bu kavramların günlük yaşantımızda ne kadar sık karşımıza çıktığı gösterilmekte ve somutlaştırılmaktadır. Etkin bir ekip yönetimi için koçluk yetkinlikleri dışında etkin kariyer, geribildirim ve gelişim planlama görüşmelerine yönelik ipuçları paylaşılmaktadır.

Eğitim İçeriği:

Eğitim 4 ana bölümden oluşmaktadır.

 1. Bölüm: Kişisel Farkındalık – 3 gün
 • Liderlik nedir?
 • Araştırma sonuçları ve Çalışan bağlılığı Araştırmalarına göre liderliğin önemi
 • Ekip yönetiminde koçvari liderlik yetkinlikleri
 • Kendimizi ve çevremizi tanıyalım
  • Etkin dinleme ve soru sorma teknikleri
  • Değerler
  • Güçlü Yanlar
  • Zihniyetler
  • Sosyal Stiller
  • Öğrenme Stilleri
  • Savunma Stilleri
  • Uygulama ve Vaka Çalışmaları
 1. Bölüm: Etkin İfade – 2 gün
 • Etkin ifade nedir?
 • Etkili ifadenin temel unsurları
 • Ebeveyn-Yetişkin-Çocuk iletileri
 • Beden-Söz-Düşünce üçgeni
 • Takdir
 • Varsayımlar
 • Storytelling
 • Geribildirim teknikleri
 • 3K modeli
 • Geçmiş-Şimdi-Gelecek dengesi
 • Grup Çalışması
 • Role-Play
 1. Bölüm: Kariyer ve Gelişim Planlama Görüşmeleri – 2 gün
 • Planlama sürecinde önemli tanımlar
 • Yetenek yönetimi nedir?
 • 9 kutu tekniği
 • Yedekleme Planı nedir?
 • Kariyer hareketliliği nedir?
 • Gelişim planlama nedir?
 • Alternatif gelişim programları
 • Gelişim Planlama Sürecinde Roller ve Sorumluluklar
 • Etkin gelişim Planlama Görüşmesi akışı ve araçlar
 • Grup Çalışması
 • Role Play
 1. Bölüm : Süpervizyon – Her grup 2 saat ( katılımcı sayısına göre toplam 1 ya da 2 gün)

Katılımcılar 5 kişilik gruplara bölünür. Her gruptan bir ya da iki katılımcının gerçek bir gelişim planlama görüşmesi yapması ve kayıt etmesi istenir. Daha sonra kayıt grupla paylaşılır ve eğitim günü koçvari liderlik yetkinlikleri üzerinden değerlendirilir. Kayıt yapan geribildirim alırken gruptaki diğer katılımcılar da önceki bölümlerde öğrendiklerini gerçek bir deneyim üzerinde gözlemleyerek içselleştirme imkanı yakalayabilmektedirler.

Eğitimin Hedef Kitlesi:

İlk kademe yöneticiler, orta kademe yöneticiler, kendini yönetim kadroları için yetiştirmek isteyenler

Süre: Toplam 8-9 gün

Yer: Anadolu Yakası – Eğitimin kesinleşmesi sonrasında katılımcılara iletilecektir.

Katılımcı Sayısı: En az 5, en fazla 12 kişi ile sınırlıdır. 5 kişinin altında kayıt olması halinde eğitim açılmayabilir.

Kariyer ve Gelişim Planlama Görüşmesi

Amaç: Etkin ekipler için bir lider olarak şirket beklentileri kadar çalışanlarımızın beklentilerini öğrenmek, bu süreçte potansiyellerini keşfetmelerine ve kendilerini geliştirmelerine destek olmak önemlidir. Bu sürecin en önemli kısmı ise kariyer ve gelişim planlama görüşmeleridir. Bu görüşmeleri etkin yürütebilmek için gereken yetkinlikler, akış ve araçlarla görüşmelerin iki taraf için de verimli ve keyifli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 • Planlama sürecinde önemli tanımlar
 • Yetenek yönetimi nedir?
 • 9 kutu tekniği
 • Yedekleme Planı nedir?
 • Kariyer hareketliliği nedir?
 • Gelişim planlama nedir?
 • Alternatif gelişim programları
 • Gelişim Planlama Sürecinde Roller ve Sorumluluklar
 • Etkin gelişim Planlama Görüşmesi akışı ve araçlar
 • Grup Çalışması
 • Role Play

Katılım Ön Koşulu: Bu eğitimi almak isteyen katılımcıların uygulamalarda gereklilik duyulacağından “Etkili Dinleme ve Soru Sorma Teknikleri” eğitimini almış olması gerekmektedir. İlgili eğitimi tamamlamamış olanların kayıdı gerçekleştirilmeyecektir.

Eğitimin Hedef Kitlesi:

İlk kademe yöneticiler, orta kademe yöneticiler, yönetici pozisyonları için kendini geliştirmek isteyenler

Süre: 2 gün

Yer: Anadolu Yakası – Eğitimin kesinleşmesi sonrasında katılımcılara iletilecektir.

Katılımcı Sayısı: En az 5, en fazla 12 kişi ile sınırlıdır. 5 kişinin altında kayıt olması halinde eğitim açılmayabilir.

Geribildirim Verme Teknikleri

Amaç: En önemli liderlik araçlarından bir tanesi geribildirim verme sanatını iyi yönetebilmektir. Araştırmalar etkin geribildirim alan çalışanların bağlılığının %70’ler seviyesinde olduğunu göstermektedir. Hiç geribildirim almayan çalışanların bağlılığı ise %2 seviyelerindedir. Bu istatistikler ışığında geribildirim verme tekniklerinin öğrenilmesi ve doğru uygulanması daha hassas bir konu olmaya başlamıştır. Bu eğitim programı ile liderlere geribildirim verme tekniklerinin paylaşılması ve içselleştirmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği:

 • Geribildirimin önemi
 • Geçmiş-Şimdi-gelecek dengesi
 • Temel beceriler
 • Takdir
 • Varsayımlar
 • Geribildirimde püf noktalar
 • 3K prensibi
 • Durumsal Yaklaşım
 • Gerbildirim sürecinde roller ve sorumluluklar
 • Etkin bir geribildirim görümesinin akışı ve kullanılabilecek araçlar
 • Uygulamalar: Grup Çalışması, Role Play, ikili çalışmalar

Katılım Ön Koşulu: Bu eğitimi almak isteyen katılımcıların uygulamalarda gereklilik duyulacağından “Etkili Dinleme ve Soru Sorma Teknikleri” eğitimini almış olması gerekmektedir. İlgili eğitimi tamamlamamış olanların kayıdı gerçekleştirilmeyecektir.

Eğitimin Hedef Kitlesi:

İlk kademe yöneticiler, orta kademe yöneticiler, kendini yönetim kadroları için hazırlamak isteyenler

Süre: 2 gün

Yer: Anadolu Yakası – Eğitimin kesinleşmesi sonrasında katılımcılara iletilecektir.

Katılımcı Sayısı: En az 5, en fazla 12 kişi ile sınırlıdır. 5 kişinin altında kayıt olması halinde eğitim açılmayabilir.