Amaç: Bu programla bireysel dönüşümden ziyade bir iş birimi ya da bir takım olarak belirlenen ortak hedef ve değerler doğrultusunda gerçekleşecek değişim süreçleri desteklenmektedir. Sistemdeki tüm seslerin duyulması, ekibin tümününde süreçle ilgili farkındalık oluşturulması, seçeneklerin ekipçe oluşturulması ve yine ekibin hepsinde belli düzeyde bir motivasyon yaratılarak birlikte eyleme geçilmesini sağlamak amaçlamaktadır.

Takım Koçluğunu Alabilir?

  • Ortak bir hedef doğrultusunda hareket etmesi gereken tüm ekipler,
  • Çatışma yaşayan ekipler,
  • Süreç tasarım ekiplerinde yer alan çalışanlar,

Görüşme Sayısı ve Sıklığı: Görüşmenin sıklığı ve içeriği müşteri firmanın ihtiyaç ve beklenilerine göre tasarlanır.

Yer: Müşteri merkez ofis